Zavřít

Sigrid Merx (Nizozemí)
Hrát hněv a rozhořčení: současné trendy nizozemského divadla

Pondělí 1. 10. 2018 v 18:00, foyer Nové scény

VSTUP ZDARMA

Sigrid Merx pohovoří o politických aspektech současného nizozemského divadla. Bude se zabývat národními i mezinárodními projekty, inscenacemi z klasických divadelních prostorů i veřejného prostoru – nahlédne na „politické“ v divadle za hranicí narativu, na veřejný prostor jako politický prostor a prostor inscenace jako společenský prostor.

V angličtině bez překladu
Po přednášce následuje diskuse.

Sigrid Merx

Dr. Sigrid Merx pedagogicky působí na katedře divadelních studií na univerzitě v Utrechtu, kde učí v bakalářském programu Mediální a kulturní studia a na magisterském programu Současné divadlo, tanec a dramaturgii. Zkoumá dramaturgii současného společensky aktivního divadla a performance, zejména intervence ve veřejném prostoru. Na univerzitě je součástí výzkumné skupiny [urban interfaces] a zároveň patří k hlavním členům Platform-Scenography.

Foto: archiv S. Merx