Zavřít

O festivalu

Pražské křižovatky 2017

V loňském roce jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Václava Havla – a tehdy vznikl nápad slavit divadlem. K Havlově poctě jsme zorganizovali na Nové scéně nultý ročník festivalu Pražské křižovatky.

Čas letí, název festivalu a energie pokračovat zůstává. Rozhodli jsme se dát havlovskému odkazu širší kontext a festival posunout dál. Věříme, že divadlo se má vyjadřovat k současné situaci a má dokonce povinnost ji reflektovat. A tak do Prahy na Novou scénu zveme skvělá divadla, která se o to pokoušejí. Vezeme sem činoherní inscenace, které posouvají hranice žánru – a s nimi chceme pražskému publiku představit tvůrce odvážné, nápadité, angažované a mnohdy i velmi zábavné.

Náš festival je poctou Václavu Havlovi v tom nejširším slova smyslu, nechceme recyklovat inscenace jeho textů, ale hledat jeho myšlenky v dílech ostatních. Novou scénu ozdobí jména světového divadla, která jsou stálicemi divadelních festivalů v zahraničí. Chceme divákům dokázat, že v divadle se dá bavit i přemýšlet zároveň. Vezeme vám divadlo naprosto živé a zcela nejsoučasnější. A kdybyste si chtěli promluvit se samotnými tvůrci, můžete, přijedou s vámi diskutovat.

Záštita ministra kultury ČR Daniela Hermana

Milí přátelé,

tradice není to, co se opakuje, ale to, co opakování dává smysl. Festival Pražské křižovatky, který usiluje o rozvoj odkazu Václava Havla, tak má velkou naději založit dlouhou a trvalou tradici. Především proto, že za svůj úkol nepokládá oprašovat Havlovy relikvie a do omrzení inscenovat Audienci a Zahradní slavnost. Tvůrci po mém soudu udělali nejen to nejlepší, ale dokonce jediné možné, jak této ambici dostát: Rozhodli se pečovat o Havlův odkaz myšlenkový a etický, hledat a představovat inscenace, které – podobně jako Havlovy texty ve své době – reflektují a komentují současnost a její problémy. A takové vznikají na celém světě – i proto se na Nové scéně Národního divadla letos představí hvězdy světových divadelních festivalů z Irska, Slovinska, Itálie a Libanonu. Pražské křižovatky se tak stávají skutečnými křižovatkami divadelních směrů, proudů, přístupů a koncepcí, spjatých právě myšlenkou reflexe aktuální společenské situace. Nenechme si toto jedinečné setkání ujít.

- Daniel Herman, ministr kultury -

Úvodní slovo ředitele Národního divadla, prof. MgA. Jana Buriana

Pořádat festival, inspirovaný obhajobou lidských práv, slušným chováním a vzájemnou tolerancí, je v čase, kdy dojde jen dva tisíce kilometrů od nás k obvinění politicky nepohodlného režiséra, jednou z našich povinností. Ani v jednadvacátém století nemá demokracie automaticky vyhráno! Odkaz Václava Havla si připomínáme dalším ročníkem divadelního festivalu s vědomím, že nikdy nejde jen o divadlo.

- prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla -

Děkujeme za podporu partnerovi festivalu, společnosti ČEPS, a. s.

Pomohli jsme výrazně zlevnit vstupenky, a na festival tak přilákat více studentů a aktivních zájemců o divadlo.

Festival Pražské křižovatky se na pražské divadelní mapě teprve etabluje. Provoz a velikost Národního divadla zároveň umožňují přivézt inscenace, které na jiných scénách nemohou hostovat z provozních či finančních důvodů. Naším cílem je vybírat pro festival evropskou divadelní špičku, jejíž hostování je nesmírně náročné – i proto vítáme pomoc partnerů.

Kromě inscenací přivážíme i zahraniční odborníky, aby zde vedli přednášky a diskuse o současné evropské činohře, připravujeme doprovodné akce (workshopy, instalace) a zároveň chceme, aby se v Národním divadle scházeli domácí divadelníci (jako třeba na letošní debatě o smyslu a směřování Národního divadla).

Bez pomoci osvícených donátorů by taková akce nikdy nemohla vzniknout, anebo by byla pro domácí publikum – zejména to mladší – finančně nedostupná. Proto vítáme, že díky podpoře společnosti ČEPS jsou vstupenky na festival Pražské křižovatky cenově dostupnější:

CENY I. KATEGORIE CENY II. KATEGORIE
původně 490 Kč původně 390 Kč
díky podpoře 390 Kč díky podpoře 290 Kč