Zavřít

Záštita ministra kultury ČR Daniela Hermana

Milí přátelé,

tradice není to, co se opakuje, ale to, co opakování dává smysl. Festival Pražské křižovatky, který usiluje o rozvoj odkazu Václava Havla, tak má velkou naději založit dlouhou a trvalou tradici. Především proto, že za svůj úkol nepokládá oprašovat Havlovy relikvie a do omrzení inscenovat Audienci a Zahradní slavnost. Tvůrci po mém soudu udělali nejen to nejlepší, ale dokonce jediné možné, jak této ambici dostát: Rozhodli se pečovat o Havlův odkaz myšlenkový a etický, hledat a představovat inscenace, které – podobně jako Havlovy texty ve své době – reflektují a komentují současnost a její problémy. A takové vznikají na celém světě – i proto se na Nové scéně Národního divadla letos představí hvězdy světových divadelních festivalů z Irska, Slovinska, Itálie a Libanonu. Pražské křižovatky se tak stávají skutečnými křižovatkami divadelních směrů, proudů, přístupů a koncepcí, spjatých právě myšlenkou reflexe aktuální společenské situace. Nenechme si toto jedinečné setkání ujít.

- Daniel Herman, ministr kultury -