Zavřít

DEBATA S AMNESTY INTERNATIONAL: LIDSKOPRÁVNÍ AKTIVISMUS V PROMĚNĚ ČASU

Zveme Vás na panelovou debatu, kterou pořádá Amnesty International u příležitosti oslav 25. výročí svého působení v ČR.

Hosté debaty budou aktivisté různých generací:

  • Dana Němcová - bývalá mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a politická vězenkyně, za kterou AI vedla kampaň. Reprezentuje disent 70. let a dále.
  • Petr Pazdera Payne – Zakladatel Společnosti za Veselejší Současnost, organizátor běhů třídou Politických vězňů. Reprezentuje aktivismus 80. let.
  • Otakar van Gemund - současný aktivista skupiny Kaputin. Jeho aktivity se zaměřují především na dění kolem Ukrajiny, Ruska a současné politické excesy v ČR.
  • Roman Týc – současný aktivista, umělec a spoluzakladatel skupiny Ztohoven.

Diskutovat budeme následující otázky:

  • Role a vliv lidskoprávního aktivismu na formování občanské společnosti
  • Jak se změnil aktivismus - co tento výraz znamenal před rokem 89 a co znamená dnes
  • Aktivismus v represivním režimu vs. aktivismus v demokratické společnosti
  • Má aktivismus smysl? Jaký má potenciál dosáhnout reálné změny?
  • Výzvy v lidskoprávním aktivismu a co nejlépe funguje
  • Aktivistická kultura v ČR (a ostatních zemích V4) vs. západní Evropa

Amnesty International (AI) je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě. Hnutí více než 7 milionů lidí, kteří hájí lidská práva ve všech podobách.

Vede proto kampaně, pořádá veřejné akce, zastává se obětí bezpráví a usiluje o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.

Naše práce se vždy zakládá na spolehlivém výzkumu. Jsme nezávislí na vládách, ideologiích, ekonomických zájmech a náboženstvích. I po finanční stránce jsme nezávislí, nepřijímáme žádné granty od vlád ani jiných zájmových skupin, naprostá většina našich financí je od soukromých dárců a přispěvatelů.

Amnesty v Česku

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991. Okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma, na místních tématech. Už 25 let česká Amnesty monitoruje stav lidských práv, vzdělává o nich na školách, usiluje o odstranění diskriminace, bojuje za zodpovědný vývoz zbraní, propaguje ochranu žen a genderovou rovnost nebo kampaňuje za nespravedlivě vězněné po celém světě.

Výstavy Amnesty před rokem 89
Amnesty International v Česku sice funguje 25 let, ale i před rokem 89 byla AI na našem území velmi aktivní. Domácí pobočka samozřejmě fungovat nemohla, ale lidskoprávní nadšenci ze západních zemí pořádali kampaně a nahlas upozorňovali na porušování lidských práv v komunistickém Československu. A mnohdy úspěšně! Jedním z politických vězňů, kterému AI výrazně napomohla k propuštění, byl právě letos oslavovaný Václav Havel.

Více o tom, jak byla lidská práva porušována v komunistickém Československu a jakým způsobem AI měnila zdejší situaci, se dozvíte z výstavy Amnesty před rokem 89 instalovanou v prostorách Nové scény Národního divadla během festivalu.

A proč je připomínání 25. výročí Amnesty v České republice tak důležité, zvlášť v kontextu společenských nálad posledních měsíců? Dnes už se u nás věznění za projev protistátního názoru bát nemusíme, ale je teď právě na nás, abychom pomáhali v zemích, které takové štěstí nemají. Například situace v současné Ruské federaci, kde jsou lidé vězněni za nepohodlný názor nebo účast na pokojné demonstraci, může připomínat i Československo před rokem 1989.
Na našem stánku si pomocí virtuální reality můžete vyzkoušet, jak se asi cítí člověk, který není zločinec, a zavřeli ho pouze za projevení názoru. Tisíce dopisů, které teď společně s našimi podporovateli posíláme do míst, kde se děje bezpráví, chodily i Čechoslovákům. I oni byli pronásledovaní, zastrašovaní a trestaní za věci, které v demokratické společnosti nemají se zločiny nic společného.

Připomeňme si, jak byla pošlapávána lidská práva v bývalém Československu a jak i 25 let po založení české pobočky Amnesty potřebují základní práva ve světě naši pomoc.