Zavřít

Workshop Kritického psaní o divadle 2018

Chcete se naučit přemýšlet a psát o divadle?

Zajímá vás, kudy se ubírá současné divadlo v zahraničí?


Přihlaste se na workshop kritického psaní o divadle, zúčastněte se vybraných představení festivalu a zkuste si pod odborným vedením viděné reflektovat.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. ZÁŘÍ 2018!

Šestidenní intenzivní dílna je zaměřena na analýzu a následnou psanou reflexi inscenace a koná se v rámci festivalu Pražské křižovatky. Texty bude možné publikovat na webu Pražských křižovatek.

Workshop vede Karolina Plicková, doktorandka na KTK DAMU, divadelní a taneční kritička, externí redaktorka časopisu Svět a divadlo.

Workshop je určený primárně pro studenty divadelních oborů, ať už praktických či teoretických, kteří už mají nějakou divadelně kritickou praxi, ale zároveň i pro ty, kteří své texty dosud nepublikovali. Zájemci ať zašlou maximálně 2 své ukázkové recenze na adresu karolina.plickova@mybox.cz, nejpozději do 10. září 2018.

Kurzovné za šestidenní workshop (v ceně jsou vstupenky na pět představení a jeden film) činí 1000 Kč. Počet účastníků je omezen.

Představení se budou odehrávat ve dnech 29. září – 4. října 2018 na Nové scéně ND. Součástí festivalu budou také debaty a přednášky českých i světových odborníků.

Přihlášky a další info karolina.plickova@mybox.cz.